Wywiadówki 22.01.2020

Wywiadówki śródroczne z rodzicami uczniów wszystkich klas szkoły odbędą się 22 stycznia 2020 r. (środa) godz.17.00 w budynku szkoły.