Elementy profilaktyki zdrowotnej w ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu

Elementy profilaktyki zdrowotnej w ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu w związku 
z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

  1. Przypominam o konieczności przestrzegania zasad higieny i właściwego mycia rąk
  2. Apeluję do rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Proszę aby chorzy, nauczyciele i pozostali pracownicy, szkoły nie przychodzili do pracy.
  3. Proszę rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby powiadomili stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.