Zajęcia zawieszone od 12 do 25 marca 2020

 

Zajęcia w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu są zawieszone.

 

Od 12 do 25 marca 2020. 

 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez pracodawcę.

 

O wznowieniu zajęć w szkole szukaj informacji na stronie internetowej:

 www.cech.nowytarg.pl