Władze Cechu Rzemiosł Różnych

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych:

 • Starszy Cechu - Trzciński Józef
 • Podstarszy Cechu - Malinowski Jan
 • Podstarszy Cechu - Nycz Zdzisław
 • Sekretarz - Kasprzak Paweł
 • Skarbnik - Michalik Antoni
 • Członkowie – Boroń Krzysztof, Obłąk Tadeusz

Komisja Rewizyjna Cechu Rzemiosł Różnych:

 • Przewodniczący - Duda Zdzisław
 • Z-ca Przewodniczącego - Sarata Władysław
 • Sekretarz - Jarończyk Stanisław

Sąd Cechu Rzemiosł Różnych:

 • Przewodniczący - Tobiasz Zofia
 • Z-ca Przewodniczącego - Cyrwus Piotr