• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Józefie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

O PATRONIE SZKOŁY ŚW. JÓZEFIE RZEMIEŚLNIKU

W tym roku obchodzimy rok św. Józefa Rzemieślnika ogłoszony przez Papieża Franciszka pod koniec roku 2020. Z tej okazji został zorganizowany konkurs przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu. Celem Konkursu było między innymi: przybliżenie młodzieży sylwetki Św. Józefa, patrona pracy i rzemiosła, zainteresowanie uczniów pogłębianiem i wzbogacaniem wiedzy o historii swojej wiary, kształtowanie postaw etycznych, wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

W Konkursie udział wzięło dwóch naszych uczniów: Katarzyna Lańda z klasy III oraz Andrzej Głąb z klasy II b. Drużynowo przedstawiciele naszej szkoły zajęli VI miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Dziękujemy im bardzo za uczestniczenie w tym wydarzeniu i reprezentowanie naszej szkoły!

 
 

Telefon

  • 18 266 20 71
  • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00