Akcja "GÓRA GROSZA"

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła bierze udział ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” Celem powyższej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym również na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.
Samorząd Uczniowski  we współpracy z nauczycielami, opiekunem oraz dyrektorem szkoły czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem akcji. Wyznaczono po trzy osoby, które w każdy dzień zbierają pieniążki do puszek. Klasa 1A wraz z wychowawcą panem Andrzejem Koluszem zbierała pieniądze do puszki przygotowanej przez klasę.
Akcja przeprowadzona została również w czasie spotkań z rodzicami, którzy chętnie wrzucali przysłowiowe grosze i nie tylko do puszek.