DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Komisji Edukacji Narodowej powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela w Zasadniczej Szkole Branżowej I stopnia przy Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu obchodziliśmy z zachowaniem warunków bezpieczeństwa przed Covid-19. Uczniowie wykonali okolicznościową gazetkę dla nauczycieli utrzymaną w jesiennym nastroju z wdzięcznym przekazem ,,JESTEŚMY BARDZIEJ WDZIĘCZNI NAUCZYCIELOM ZA TO, KIM DLA NAS BYLI, NIŻ ZA TO, CZEGO NAS UCZYLI” Natomiast wychowawcy poszczególnych klas dostali tekst do przeczytania, zapoznania uczniów z historią, powstaniem, założeniami i działalnością KEN jako pierwszej na ziemiach Polskich i w Europie centralnej świeckiej władzy oświatowej powołanej 14.10.1973 roku.