HONOROWE ODZNAKI RZEMIOSŁA

21 czerwca 2021 r. na uroczystym spotkaniu w Cechu Rzemiosł Różnych nauczyciele Zawodowej Szkoły Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu: dyrektor szkoły Artur Kumela, Wiesława Guzik, Anna Chuchmacz, Bogdana Kumela, Andrzej Kolusz i Janusz Denenfeld z rąk Starszego Cechu - Józefa Trzcińskiego, Podstarszego Cechu - Jana Malinowskiego oraz Kierownika Cechu Zbigniewa Kapusty odebrali Honorowe Odznaki Rzemiosła za 20-letnią pracę na rzecz ZSBI stopnia CRR w Nowym Targu. Odznaka przyznawana jest przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła. Nagrodzeni nauczyciele przez 20 lat pracy wykazywali szczególne zaangażowanie i troskę o wychowanie i losy młodego pokolenia, wiele czasu poświęcali zagadnieniom związanym z oświatą zawodową w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Rożnych w Nowym Targu. Wpajali młodzieży najszczytniejsze tradycje i zasady etyki rzemieślniczej.

Wszystkim odznaczonym składamy gratulacje!