Nauka zdalna w szkołach przedłużona

Przedłużone zawieszenie zajęć w szkołach do 3.01.2021 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone zawieszenie zajęć w szkołach do 3.01.2021 r.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Ferie zimowe trwać będą od 4 stycznia 2021 r.do 17 stycznia 2021 r. 

Terminy klasyfikacji w naszej szkole nie ulegają zmianie