Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych

 

1) Przed każdymi zajęciami należy wyłączyć wszystko na komputerze lub komórce, co może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. 

 

2) Należy zawsze posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, nie wolno podszywać się pod nikogo innego, ani zmieniać nicków w czasie lekcji. 

 

3) Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza klasy haseł dostępu ani linku do prowadzonych zajęć.

 

 4) Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i robić print screenów bez zgody nauczyciela. Publikowanie i rozpowszechnianie zarejestrowanych nagrań i fotografii jest zakazane. Złamanie tych zasad wiąże się z konsekwencjami wychowawczymi, a w przypadku publikowania lub rozpowszechniania – także prawnymi. 

 

5) W trakcie lekcji należy odzywać się kulturalnie, nie używać wulgaryzmów, nie wyśmiewać innych, nie wolno krytykować i obrażać. 

 

6) Nie wolno podnosić na siebie głosu mówiąc przez komunikator, czy w trakcie aktywności na forach. 

 

7) Nie wolno rozłączać się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego lekcję. 

 

8) Uczeń jest obecny na zajęciach online, gdy kontaktuje się z nauczycielem prowadzącym zajęcia emailowo, telefonicznie oraz gdy potwierdza swoją obecność, kiedy nauczyciel ją sprawdza. W innym przypadku jest nieobecny. W razie problemów technicznych należy zgłosić problem wychowawcy/nauczycielowi prowadzącemu lekcje. Nauczyciel może także poprosić o włączenie kamerki podczas pisania kartkówki/sprawdzianu. 

 

9) Uczeń nieobecny na zajęciach online zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie. 

 

10) Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.