Wywiadówka śródroczna

 

    We wtorek 20 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się zdalna wywiadówka dla rodziców z wykorzystaniem łączy telefonicznych.

1. Tematyka spotkań:

 1. organizacja kształcenia na odległość w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu w roku szkolnym 2020/ 2021

 2. organizacja pracy szkoły w czasie trwania nauczania zdalnego

 3. przypomnienie procedury klasyfikacji rocznej

 4. przedstawienie możliwości konsultacji z pedagogiem szkolnym w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach: poniedziałek 14.15 – 16.15, wtorek 14.15 – 16.15, środa 14.15 – 16.15 z wykorzystaniem łącza telefonicznego Cechu

 5. omówienie zasad dostępu uczniów do sprzętu i Internetu

 6. przedstawienie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, statystyki klasowe, wydarzenia z życia klasy

 7. zapoznanie z ocenami z przedmiotów edukacyjnych i zachowania

 8. przedstawienie frekwencji klasy

 9. informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach on-line na terenie szkoły

 10. uczestnictwo w zajęciach praktycznych pracowników młodocianych

 11. dostępność informacji na szkolnej stronie internetowej

 12. zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

 13. inne sprawy klasowe

2. Nauczyciele wychowawcy odnotują w dzienniku lekcyjnym tematykę zebrania, oraz frekwencję rodziców

3. Konsultacje indywidualne nauczycieli – łącze telefoniczne (18.30 – 19.30)