Zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 19 kwietnia

 
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia zostają wznowione od 19 kwietnia.
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
 
Natomiast pozostali młodociani pracownicy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są zwolnieni z świadczenia pracy do 25 kwietnia br.