Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

 

- do 16 maja br. nauka w szkole pozostaje bez zmian tj. odbywa się w systemie zdalnym

 

- od 17 maja br. szkoła przechodzi na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50% klas odbywa naukę w systemie stacjonarnym, a kolejne 50% w systemie zdalnym). Harmonogram nauki w systemie hybrydowym zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

 

- od 31 maja br. uczniowie wszystkich klas będą uczyć się stacjonarnie w szkole

- od 4 do 30 maja br. uczniowie wszystkich klas będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19