Terminy klasyfikacji końcoworocznej w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu