Wywiadówka

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas odbędą się w poniedziałek 20 września o godz. 17.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 9