• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Zasady i harmonogram konsultacji

26.X. uruchamiamy konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić ocenę, przygotować się do egzaminu lub skonsultować się z nauczycielem.

Od 26.X nauczanie w formie zdalnej!

Od dnia 26 października zajęcia w szkole zostały czasowo zawieszone 
i wprowadzono nauczanie w formie zdalnej aż do odwołania.

Telefon

  • 18 266 20 71
  • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00