• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Konsultacje nauczycieli w Zawodowej Szkole Branżowej

Konsultacje nauczycieli w Zawodowej Szkole Branżowej 

I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu 

w roku szkolnym 2020/ 2021

 

(obowiązuje od 1 września 2020 r.)L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Czas spotkańz rodzicami

1.

Dorota Sikoń

język polski, 

wychowanie fizyczne

wtorek 18.00

2.

Bogdana Kumela

język polski

poniedziałek 16.20

3.

Janusz Horoszko

historia

wiedza o społeczeństwie

podstawy przedsiębiorczości

wychowawca klasy 3A

poniedziałek godz. 18.00

4.

Andrzej Kolusz

geografia

wychowawca klasy 2A

czwartek 15.30

5.

Iwona Bizub

język angielski

wtorek 18.50

6.

Iwona Lesner

język niemiecki

poniedziałek 18.50

7.

Agnieszka Brela Lasota

edukacja dla bezpieczeństwa

wtorek 15.25

8.

Wiesława Guzik

matematyka, 

wychowawca klasy 1A

poniedziałek 14.40

9.

Mirosław Chuchmacz

matematyka

wychowawca klasy 2C

środa 17.10

10.

Janusz Denenfeld

wychowanie fizyczne

wtorek 14.40

11.

Bartłomiej Bigos

informatyka

poniedziałek 18.00

12.

Kazimiera Rajska

wychowanie fizyczne,

wtorek 18.00

13.

Urszula Zborowska

pedagog szkolny

poniedziałek 14.15 – 16.15

wtorek 14.15 – 16.15

środa 14.15 – 16.15

14.

Małgorzata Brożek

biologia

wychowawca klasy 2B

wtorek 16.20

15.

Wojciech Grzybek

religia

poniedziałek 17.10

16.

Artur Kumela

dyrektor szkoły

poniedziałek od 14.00 do 17.00

wtorek od 14.00 do 17.00

środa od 14.00 do 17.00
Telefon

  • 18 266 20 71
  • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00