• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Zestawy podręczników ZSZ z dnia 6 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE 14/2011/2012
DYREKTORA
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NOWYM TARGU
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW

Na podstawie Art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty” (z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 20 maja 2010 r. podaję do wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu od początku roku szkolnego 2012/ 2013 (w załączniku)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓZNYCH W NOWYM TARGU

Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer
dopuszczenia
Język polski "Odkrywamy na nowo" Jolanta Kusiak Operon 526/1/2012
Język niemiecki Profi 1 Roland Dittrich
Barbara Kujawa
Małgorzata Multańska
Wydawnictwo
Szkolne PWN
503/1/2012
Matematyka "Matematyka –
podręcznik dla ZSZ"
Wojciech Babiński
Karolina Wej
Nowa Era 573/1/2012
Fizyka "Świat fizyki" Maria Fiałkowska Zamkar 394/2011
Chemia "To jest chemia" Romuald Hassa
Aleksandra i
Janusz Mrzigod
Nowa Era 438/2012
Historia "Ciekawi świata" Janusz Ustrzycki Opera 506/2012
Wiedza o
społeczeństwie
"Odkrywamy na nowo" Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Operon 407/2012
Geografia "Oblicza geografii" Radosław Kliszak
Krzysztof Wiedermann
Nowa Era 433/2012
Biologia "Biologia na czasie" Marek Kaczmarczyk
E. Bonar
Nowa Era 450/2012
Religia "Mocni wiarą" T. Panuś
R. Chrzanowski
Stanisława AZ-5-01/10
Informatyka "Odkrywamy na nowo.
Informatyka"
Praca zbiorowa Operon 452/2012
Edukacja dla
bezpieczeństwa
"Żyję i działam
bezpiecznie"
Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Podstawy
przedsiębiorczości
"Krok w
przedsiębiorczość"
Zbigniew Makieła
Tomasz Rochwał
Nowa Era 267/2012

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓZNYCH W NOWYM TARGU

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
na rok szkolny 2010/2011/2012/2013

Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer
dopuszczenia
Język polski Język polski cz.1 i 2 –
podręcznik
Język polski cz.1 i 2 –
zeszyt ćwiczeń dla ucznia
Bernardyna
Banaś
Operon 150/03 (cz.1)
429/03 (cz.2)
Język niemiecki Język niemiecki.
Profi 1 i 2
R. Dittrich
B. Kujawa
Wydawnictwo
Szkolna PWN
122/03 (cz.1)
243/04 (cz.2)
Matematyka Matematyka w
zasadniczej szkole
zawodowej
A. Cewe
M. Krawczyk
Podkowa 353/02 (cz. 1)
210/03 (cz. 2)
Fizyka Fizyka z astronomią dla
zasadniczych szkół
zawodowych
R. Rozembajger
E. Misiaszek
Zamkar 321/03
Historia i wiedza
o społeczeństwie
Historia i wiedza
o społeczeństwie
J. Bonecki
Z. Smutek
Operon 342/03
Geografia Geografia z ochroną i
kształtowaniem
środowiska
E. i W. Osuchowie
A. Kassenberg
WSiP 85/03
Religia Ze zmartwychwstałym
w społeczeństwie (cz. 1)
Ze zmartwychwstałym
w rodzinie (cz. 2)
M. Zbigniew SJ WAM AZ-41-01/1-1
(cz. 1)
AZ-42-01/1-1
(cz. 2)
Technologia
informacyjna
Technologia
informacyjna
E. Krawczyński
Z. Talaga
Wydawnictwo
Szkolne PWN
261/03
Przysposobienie
obronne
Przysposobienie
obronne
B. Breitkopf
M. Marciniak
WSiP 23/07
Podstawy
przedsiębiorczości
Podstawy
przedsiębiorczości
M. Biernacka
J. Korba
Z. Smutek
Wydawnictwo
Szkolne PWN
5/07

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓZNYCH W NOWYM TARGU

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
na rok szkolny 2011/2012/2013/2014

Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer
dopuszczenia
Język polski Język polski cz.1 i 2 –
podręcznik
Język polski cz.1 i 2 –
zeszyt ćwiczeń dla ucznia
Bernardyna
Banaś
Operon 150/03 (cz.1)
429/03 (cz.2)
Język niemiecki Język niemiecki.
Profi 1 i 2
R. Dittrich
B. Kujawa
Wydawnictwo
Szkolna PWN
122/03 (cz.1)
243/04 (cz.2)
Matematyka Matematyka w
zasadniczej szkole
zawodowej
A. Cewe
M. Krawczyk
Podkowa 353/02 (cz. 1)
210/03 (cz. 2)
Fizyka Fizyka z astronomią dla
zasadniczych szkół
zawodowych
R. Rozembajger
E. Misiaszek
Zamkar 321/03
Historia i wiedza
o społeczeństwie
Historia i wiedza
o społeczeństwie
J. Bonecki
Z. Smutek
Operon 342/03
Geografia Geografia z ochroną i
kształtowaniem
środowiska
E. i W. Osuchowie
A. Kassenberg
WSiP 85/03
Religia Ze zmartwychwstałym
w społeczeństwie (cz. 1)
Ze zmartwychwstałym
w rodzinie (cz. 2)
M. Zbigniew SJ WAM AZ-41-01/1-1
(cz. 1)
AZ-42-01/1-1
(cz. 2)
Technologia
informacyjna
Technologia
informacyjna
E. Krawczyński
Z. Talaga
Wydawnictwo
Szkolne PWN
261/03
Przysposobienie
obronne
Przysposobienie
obronne
B. Breitkopf
M. Marciniak
WSiP 23/07
Podstawy
przedsiębiorczości
Podstawy
przedsiębiorczości
M. Biernacka
J. Korba
Z. Smutek
Wydawnictwo
Szkolne PWN
5/07

Telefon

  • 18 266 20 71
  • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00